Velkommen til
Sydvestjyllands kreds

Dette er sydvestjyllands kreds' nye hjemmeside. 
Som det ses nedenfor, vil der være mulighed for at betale for byggeansøgninger på siden, denne funktion er dog ikke helt oppe at køre endnu, men kommer snarest.
Mvh Kredsen

Alt om vurdering
Byggerelateret
Nyheder

Kolonihaveforbundet har til huse på

Frederikssundsvej 304A, 2700 Brønshøj.Kolonihaveforbundet for Danmark er en landsdækkende sammenslutning af godt 400 kolonihaveforeninger med 40.000 medlemmer

Forbundet og de dertil knyttede havebrugskonsulenter yder praktisk bistand på en lang række områder til medlemsforeningerne, bl.a. i form af uddannelse af tillidsfolk, havebrugsmæssig og juridisk rådgivning, publikationsvirksomhed mv. Derudover arbejder Forbundet – i et konstruktivt samarbejde med stat og kommuner – for fremskaffelse og sikring af egnede arealer til etablering af nye haveforeninger, der kan indgå blandt de rekreative tilbud til befolkningen.

Forbundet virksomhed har siden stiftelsen haft et socialt sigte med det udgangspunkt, at erhvervelse af en kolonihave skal være mulig også for befolkningsgrupper med lav indtægt. Forbundet arbejder i den forbindelse for at sikre, at der ikke sker kapitalvinding ved omsætning af kolonihaver.

Kontakt os

Foruden mail korrespondance og for nogen telefonisk, kan vi fanges personligt, se nedenfor.

Kredskontor

           
  Roflsgade 166, lagerbygningen første sal (inde i gården)

6700 Esbjerg

Åbningstider:

                                                                                 Første onsdag i måneden fra kl 18.00 til 19.00 eller efter aftale.