Velkommen til
Sydvestjyllands kreds

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Alt om vurdering
Dokumenter
Nyheder

Kolonihaveforbundet har til huse på

Frederikssundsvej 304A, 2700 Brønshøj.Kolonihaveforbundet for Danmark er en landsdækkende sammenslutning af godt 400 kolonihaveforeninger med 40.000 medlemmer Forbundet og de dertil knyttede havebrugskonsulenter yder praktisk bistand på en lang række områder til medlemsforeningerne, bl.a. i form af uddannelse af tillidsfolk, havebrugsmæssig og juridisk rådgivning, publikationsvirksomhed mv. Derudover arbejder Forbundet – i et konstruktivt samarbejde med stat og kommuner – for fremskaffelse og sikring af egnede arealer til etablering af nye haveforeninger, der kan indgå blandt de rekreative tilbud til befolkningen. Forbundet virksomhed har siden stiftelsen haft et socialt sigte med det udgangspunkt, at erhvervelse af en kolonihave skal være mulig også for befolkningsgrupper med lav indtægt. Forbundet arbejder i den forbindelse for at sikre, at der ikke sker kapitalvinding ved omsætning af kolonihaver.

Kontakt os

Kredskontor

Kredskontoret Vestkraftgade 1. i gården 3 sal. Tv.