Ang. forsikringer

Brandforsikring

Brandforsikringen er kollektiv, den er tegnet gennem Forbundet, hos Almindelg Brand, af den enkelte forening. Brandforsikringen, er lovpligtig.

Den opkræves af Foreningerne

Bygningskasko

Haveejer skal selv tegne en bygningskasko, enhver der ønsker en sådan forsikring,
kan tegne den gennem foreningen, hos forbundet/ Almindelig Brand, eller tegne den hos eget foresikringsselskab. Forsikrinen dækker som regel også stormskade og tyvere, den er ikke lovpligtig.

Husk at afmelde den, policen overføres ikke ved salg