Byggeudvalg

Byggerelateret

Vedr behandling af byggeansøgninger i fremtiden, behandlingen kan ske på fgl måder:
1. Foreningen/medlemmet scanner byggeansøgningen ind på egen pc og sender den til kredsvurdering@gmail.com
2. Man kan aflevere den i postkassen på kredskontoret, Rolfsgade 166 bagbygningen.
3. Personligt fremmøde i åbningstiden, første Onsdag i hver måned fra kl.18.00 – 19.00 – byggeansøgningen kan kun afleveres, behandles ikke denne dag.!
Byggeudvalget er tilstede i tidsrummet og kan besvare spørgsmål ved byggeri.
Når byggeansøgerne er færdigbehandlet, (godkendt/ikke godkendt) sendes de retur til forening/lejer.
Når vi gør det på denne måde, har lejer – forening og kreds den samme underskrevne byggeansøgning, så kan der ikke være tvivl omkring, evt andre godkendte ansøgninger.
Behandlingstid er ca 3 uger.
Vigtigt! – husk at byggeansøgningen skal være underskreven af formanden,  ellers kan den ikke behandles.
Bygge og vurderingsudvalget i Sydvestjyllandskreds


Tryk herTryk her


Idet der er tvivl om, hvad der menes med, at åbningen i den overdækkede terrasse må lukkes med plastic eller lignende, understeges følgende:
Der menes blød plastic, som f.eks. presenning, og ikke plastplader eller anden hård plast.

Betaling af byggeansøgning


Tryk her