Bestyrelsen 2021

Praktiske oplysninger :

Medlemmer  er yderst velkommen til at kontakte os

med div. spørgsmål på mail.

 

Bestyrelsen 2021

Kredsformand

Jens Kurt Sørensen

Tlf.26 71 66 00

E-mail sydvestjyllandskreds@gmail.com

Hovedansvar:

Kommnikation til Esbjerg kommune,forbund,kloak

Repræsentere kredsen i alle forhold udadtil.

 

Næstformand

Rene S. Jensen

Al henvendelse skal ske via e-mail

E-mail  rsjbono@hotmail.com

Hovedansvar:

Stedfortræder for formand

 

Formand for fællesvurderingen

Henrik Bendix

Al henvendelse skal ske via e-mail

E-mail kredsvurdering@gmail.com

Hovedansvar:

Vurdering.

 

Kredskasserer

Kristiane Sørensen

E-mail: ks2133@gmail.com

Hovedansvar:

Økomomi.

 

Sekretær

Knud Larsen

Tlf.29 62 23 35

E-mail kesola@hotmail.dk

Hovedansvar:

Sekretærfunktioner incl. kredsens historik

 

Bestyrelsesmedlem

Allan Blom

E-mail: allan@allanblom.com

Hovedansvar:

Kontor lokaler

 

Bestyrelsesmedlem

Claus Hatting Hansen

E-mail: kontakt@sydvestjyllandskreds.dk

Hovedansvar:

Hjemmeside